1. OGK
1. Olağan Genel Kurul (2-4 Aralık 1983)

DEMİRYOL-İŞ Sendikası’nın 1. Olağan Genel Kurulu 2-4 Aralık 1983 tarihlerinde Ankara’da Türk Standartları Enstitüsü toplantı salonunda yapıldı. Yapılan seçimlerde DEMİRYOL-İŞ Yönetim ve Denetim Kurullarına şu kişiler seçildi: Yönetim Kurulu : Mehmet Acıdereli Genel Başkan Muhittin Yılmaz Genel Sekreter Kazım Gözüm Mali Sekreter Mahmut Soysal Mevzuat Sekreteri Cavit Iskalaf Teşkilatlanma ve Eğitim Sekreteri Denetim Kurulu : Şükrü Yılmaz, Rahmi Kopdağ, Sami Özkahraman

2. OGK
2. Olağan Genel Kurul (3-5 Ekim 1986)

DEMİRYOL-İŞ Sendikası’nın 2. Olağan Genel Kurulu 3-5 Ekim 1986 günleri Ankara’da SSK Toplantı Salonu’nda yapıldı. Yapılan seçimler sonucunda DEMİRYOL-İŞ Yönetim ve Denetim Kurulları şöyle oluştu:
Yönetim Kurulu: Mehmet Acıdereli
Genel Başkan Muhittin Yılmaz
Genel Sekreter Kazım Gözüm
Mali Sekreter Mahmut Soysal
Mevzuat Sekreteri Cavit Iskalaf
Teşkilatlanma ve Eğitim Sekreteri
Denetim Kurulu: Edip Gülnar, Sami Özkahraman, Ergün Atalay.
Olağanüstü Genel Kurul ve Yönetimde Değişiklik (25-26 Haziran 1988) 1987 Yılında yapılan 12. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması sırasında Genel Merkez Yönetim Kurulu içinde ortaya çıkan görüş ayrılığı DEMİRYOL-İŞ’in 1988 yılında olağanüstü genel kurula gitmesinde etkili oldu. 12. Dönem sözleşmeyi imzalamayan Genel Sekreter ile üç Şube Başkanı, alınan grev kararının uygulamaya konmasından yana tavır almışlardı. Bunlardan İstanbul Şube Başkanı Zafer Boyar ve Eskişehir Şube Başkanı Refik Erbaş ile bu Şubenin diğer yöneticileri görevlerinden istifa ettiler. DEMİRYOL-İŞ Yönetim Kurulu 31 Mayıs 1988 tarihinde yaptığı toplantıda seçim gündemli Olağanüstü Genel Kurula gitme kararı aldı ve tarihi 25-26 Haziran 1988 olarak belirledi. Olağanüstü Genel Kurulun gerekçesi özetle, “Teşkilatta devam eden huzursuzluğun ortadan kaldırılması, birlik ve beraberliğin yeniden sağlanması, birbiriyle anlaşıp çalışabilecek Genel Merkez Yönetim Kurulunun teşekkül ettirilmesi, huzursuzluğa neden olan 12. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin tartışılması” noktalarını kapsadı. Genel Kurul gerekçeleri ile ilgili görüşmeler sırasında 20’ye yakın delege söz aldı. Genel Sekreterlik dışındaki Yönetim Kurulu üyeliklerine ikişer aday çıktı. Genel Başkanlığa Mehmet Acıdereli ve Muhittin Yılmaz aday olurken, Genel Sekreterlik için tek aday Nuri Pekkarpuz’du. Mali Sekreterliğe Kazım Gözüm ve Mehmet Ayık; Mevzuat Sekreterliğine Mahmut Soysal ve Mahmut Kılıç; Teşkilatlanma ve Eğitim Sekreterliğine ise Cavit Iskalaf ve Hüseyin Ervüz aday oldular. Seçimler sonucunda Mehmet Acıdereli yeniden Genel Başkan seçilirken, Genel Sekreterlik görevine Nuri Pekkarpuz getirildi. Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri de yeniden aynı görevlere seçildiler. Denetim Kurulunda bir değişiklik olmadı. Beş kişilik Disiplin Kurulunda üyelerin üçü değişti; Üst Kurul Delegelerinin ise dördünde değişiklik oldu.
ŞUBE GENEL KURULLARI
1986 – 1989 Çalışma Dönemi içinde DEMİRYOL-İŞ’in toplam 13 şubesinden beşinde olağanüstü genel kurul yapıldı. Eylül 1987’de yapılan Eskişehir Şube Olağanüstü Genel Kurulunda tümüyle yeni bir yönetim işbaşına geldi. Şube Başkanlığına Nurettin Girginer, Şube Sekreterliğine Ahmet Tözer, Mali Sekreterliğe H. İbrahim Yıldırım seçildi. Ekim 1987’deki Kayseri Şube Olağanüstü Kongresinde Yakup Aslan tekrar Şube Başkanlığına seçilirken, Şube Sekreterliğine Hamdi Özköse, Mali Sekreterliğe ise Hacı Öztürk getirildi. Aralık 1987’de Malatya Şubenin Olağanüstü Genel Kurulu toplandı. Nurettin Öndeş Şube Başkanı, Halil Bozbayır ise Mali Sekreter olarak yerlerini korurken, Şube Sekreterliğine Bedir Gürcü seçildi. Nisan 1988’de yapılan Haydarpaşa Şube Olağanüstü Kongresinde Şube Başkanı Mahmut Kılıç, Şube Sekreteri M. Kasım Gerday ve Mali Sekreter Kerem Karakurt yeniden aynı görevlere seçildiler. Mayıs 1988’de Adana Şube Olağanüstü Genel Kurulu da benzer şekilde sonuçlandı. Şube Başkanı Salih Bozdoğan, Şube Sekreteri Mehmet Barışık ve Mali Sekreter Edip Gülnar yerlerini korudular.
Ağustos 1987’de istifa eden İstanbul Şube Başkanı Zafer Boyar’ın yerine Şube Yönetim Kurulu kararıyla Mali Sekreter Rahmi Kopdağ atandı.
Dönem içinde 13 şubenin olağan genel kurulları Mart-Ağustos 1989 arasında yapıldı. 11 Şubenin ünvanlı yöneticileri aynı görevlere yeniden seçildiler. 2 Şubenin yönetimi ise tümüyle değişti. Temmuz ayında toplanan İzmir Şube Genel Kurulu, Şube Başkanlığına Hüseyin Ervüz’ü, Şube Sekreterliğine Gülali Yeşiloğlu’nu, Mali Sekreterliğe ise Ahmet Atıcıer’i seçti. Aynı gün toplanan İstanbul Şube Kongresinde ise Şube Başkanlığına Refik Sönmez, Şube Sekreterliğine Mustafa Küçük, Mali Sekreterliğe ise Vecdi Sezer seçildiler.

3. OGK
3. Olağan Genel Kurul (27-29 Ekim 1989)

DEMİRYOL-İŞ’in 3. Genel Kurulu 27-29 Ekim 1989 tarihlerinde Türk Standartları Enstitüsü Konferans Salonu’nda toplandı.
Bu genel kurulda eski yönetim yeniden aday olmadı ve DEMİRYOL-İŞ Yönetim Kurulu tümden değişti. 29 Ekim günü yapılan seçimlerde Sendikanın yönetim organlarına şu kişiler seçildi:
Yönetim Kurulu:
Enver Toçoğlu Genel Başkan
Nurettin Girginer Genel Sekreter
Cemal Gözüküçük Mali Sekreter
Salih Bozdoğan Mevzuat Sekreteri
Nurettin Öndeş Teşkilatlanma ve Eğitim Sekreteri
Denetim Kurulu:
Ömer Kırkar, Durmuş Ergen, Mehmet Yıldırım.
TÜRK-İŞ Genel Kurulu
11-17 Aralık 1989 günleri toplanan TÜRK-İŞ’in 15. Genel Kurulu’nda adaylığını koyan DEMİRYOL-İŞ Genel Başkanı Enver Toçoğlu TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri, DEMİRYOL-İŞ Genel Sekreteri Nurettin Girginer ise TÜRK-İŞ Disiplin Kurulu Asıl Üyesi olarak seçildi. Adapazarı Şube Başkanı M. Eyüp Yazıcı ise Konfederasyon Disiplin Kurulu yedek üyeliğine getirildi.
Şube Yönetimlerinde Değişiklik ve Şube Kongreleri
DEMİRYOL-İŞ’in 3. Olağan Genel Kurulu’nda beş şube başkanının Merkez Yönetim Kurulu’na seçilmeleri nedeniyle bu şubelerde yeniden görev bölüşümü yapıldı.
Adapazarı Şube’de Enver Toçoğlu’nun DEMİRYOL-İŞ Genel Başkanlığına seçilmesi sonucunda boşalan Şube Başkanlığı görevine Şube Sekreteri M. Eyüp Yazıcı getirildi. Eskişehir Şube’de Nurettin Girginer’in yeri Şube Sekreteri Ahmet Tözer ile dolduruldu. Sivas Şube’de Cemal Gözüküçük’ün yerine Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Demir atandı. Adana Şube’de Salih Bozdoğan’dan boşalan Şube Başkanlığı’na Şube Sekreteri Mehmet Barışık getirildi. Malatya Şube’de ise Nurettin Öndeş’ten boşalan yere Yönetim Kurulu birinci yedek üyesi Alaattin Turan atandı.
Bu dönemde şube yönetimlerinde başka değişiklikler de oldu.
Afyon Şube Başkanı H. Erol Derya’nın 5 Ocak 1990 tarihinde istifa etmesi üzerine Şube Başkanlığına Genel Sekreter Muharrem Uslu getirildi.
Kayseri Şubesi genel kurulu, delege seçimlerine yapılan itiraz nedeniyle Genel Merkez Kongresi sonrasına kaldı. 1 Nisan 1990 günü yapılan genel kurulda eski yönetim yerini korudu.
Eskişehir Şubesi 25 Mart 1990 günü olağanüstü genel kurula gitti. Bu şubede de eski yöneticiler yeniden seçildi.
Adana Şubesi’nin 11 Ağustos 1990 günü yapılan olağanüstü genel kurulunda yönetim değişdi. Şube Başkanlığına Edip Gülnar, Şube Sekreterliğine Tevfik Çürük, Mali Sekreterliğe ise Mustafa Karaca seçildi.
Erzurum Şube Başkanı Mustafa Işık’ın emekli olması üzerine Şube Sekreteri A. Bekir Ersoy Şube Başkanlığına getirildi.

4. OGK
4. Olağan Genel Kurul (23 Ekim 1992)

DEMİRYOL-İŞ 4. Olağan Genel Kurulu 23.10.1992 tarihinde Ankara Büyük Sürmeli Oteli salonunda toplandı.
İki gün süren Genel Kurulda, tüzüğün birçok maddesinde değişiklik yapıldı.
Afyon Şubesinin profesyonel yönetici sayısının 3 olması, amatör yönetici sayısının kaldırılması; Erzurum Şubesinin profesyonel yönetici sayısının 2’ye çıkarılması, amatör yönetici sayısının 1 olması; İstanbul Şubesinin profesyonel yönetici sayısının 3’e çıkarılıp amatör yönetici sayısının kaldırılması oy birliğiyle kabul edildi.
4. Olağan Genel Kurulda yapılan seçimlerde yönetimde değişiklik olmadı:
Yönetim Kurulu:
Enver Toçoğlu Genel Başkan
Nurettin Girginer Genel Sekreter
Cemal Gözüküçük Genel Mali Sekreter
Salih Bozdoğan Mevzuat Sekreteri
Nurettin Öndeş Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri
Denetim Kurulu:
Abdullah Çoban, Kerem Karakurt, Ömer Kırlar.
TÜRK-İŞ Genel Kurulu
7-13 Aralık 1992 Tarihleri arasında TÜRK-İŞ Genel Kurulu yapıldı. “Değişim Grubu” olarak adlandırılan sendikaların yaptıkları “TÜRK-İŞ’e Taze Kan” çağrısı yankısını buldu ve Genel Kurul sonunda yapılan seçimlerde, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, Değişim Grubu’nun adaylarından oluştu: Bayram Meral Genel Başkanlığa, Şemsi Denizer Genel Sekreterliğe, Enver Toçoğlu Genel Mali Sekreterliğe, Salih Kılıç Genel Eğitim Sekreterliğine, Sabri Özdeş Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine seçildiler.
– Genel Kurulun hemen ardından TÜRK-İŞ Yönetimi, DEMİRYOL-İŞ Genel Merkezinde biraraya gelerek genel kurul sonuçlarını değerlendirdi.
SSK Genel Kurulu
11-12 Mayıs 1994 günleri arasında yapılan SSK Genel Kurulunda Enver Toçoğlu Yönetim Kurulu İşçi üyeliğine yeniden seçildi.
ŞUBE GENEL KURULLARI

23-25 Ekim 1992 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kuruldan sonra Şubelerde yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve sonuçları şöyle:
4 Aralık 1992 tarihinde yapılan Adana Şube Olağanüstü Genel Kurulu sonunda yapılan seçimlerde M. Edip Gülnar Şube Başkanlığına, A. Remzi Balcı Şube Sekreterliğine ve Mahmut Pala da Şube Mali Sekreterliğine seçildiler.
16 Nisan 1994 tarihinde gerçekleştirilen Malatya Şube Olağanüstü Genel Kurulunda yapılan seçimlerde Sıddık Bulut Şube Başkanı, Osman Karaca Şube Sekreteri, Ahmet Arslan da Şube Mali Sekreteri seçildi.16 Nisan 1994 toplanan Adana Şube Olağanüstü Genel Kurulunda icra kurulunda herhangi bir değişiklik olmazken diğer kurullar tümüyle değişti.Adapazarı Şube 5. Olağan Genel Kurulu 28 Ocak 1995 tarihinde yapıldı. Genel Kurul sonunda Ergün Atalay Şube Başkanı, Cemal Yaman Şube Sekreteri ve M. Eyüp Yazıcı da Şube Mali Sekreteri seçildi.29 Ocak 1995 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Şube 5. Olağan Genel Kurulu sonunda yapılan seçimlerde Vecdi Sezer Şube Başkanlığına, Mustafa Küçük Şube Sekreterliğine ve İsmail Baygın da Şube Mali Sekreterliğine seçildiler.Sivas Şube 5. Olağan Genel Kurulu 29 Ocak 1995 tarihinde yapıldı. Genel Kurul sonunda yapılan seçimlerde Hüseyin Demir Şube Başkanı, Recep Fil Şube Sekreteri ve Ferhat Aydın Şube Mali Sekreteri seçildi.
Aynı tarihte gerçekleştirilen Malatya Şube 5. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimlerde Ali Akçaba Şube Başkanı, Osman Karaca Şube Sekreteri, Ahmet Arslan da Şube Mali Sekreterliğine seçildi.

Eskişehir Şube 5. Olağan Genel Kurulu 4 Şubat 1995 tarihinde yapıldı. Genel Kurul sonunda yapılan seçimlerde Fahrettin Ersalman Şube Başkanlığına, Lâyık Göçmen Şube Sekreterliğine ve Abdullah Özdamar da Şube Mali Sekreterliğine seçildi.

Ankara Şube 5. Olağan Genel Kurulu 25 Şubat 1995 tarihinde yapıldı. Genel Kurul sonrası yapılan seçimlerde Taki Ulusoy Şube Başkanlığına, İbrahim Ulusoy Şube Sekreterliğine ve Abdullah Çoban Şube Mali Sekreterliğine tekrar seçildiler.

11 Mart 1995 tarihinde gerçekleştirilen Afyon Şube 5. Olağan Genel Kurulu sonunda yapılan seçimlerde Muharrem Uslu Şube Başkanlığına, Veli Gündoğar Şube Sekreterliğine ve Hayrettin Şen Şube Mali Sekreterliğine seçildiler.

Erzurum Şube 5. Olağan Genel Kurulu 8 Nisan 1995 tarihinde gerçekleştirildi ve yapılan seçimlerde A. Bekir Ersoy Şube Başkanı, Yusuf Gökçan Şube Sekreteri, Muhammet Danabaş da Şube Mali Sekreteri seçildi.

30 Nisan 1995 tarihinde yapılan Konya Şube 5. Olağan Genel Kurulu sonunda yapılan seçimlerde Nuri Pekkarpuz Şube Başkanlığına, Tahir Mermer Şube Sekreterliğine, Necati Kökat Şube Mali Sekreterliğine seçildiler.

Haydarpaşa Şube 5. Olağan Genel Kurulu 6 Mayıs 1995 tarihinde yapıldı. Genel Kurul sonunda yapılan seçimlerde A. Mahmut Kılıç Şube Başkanlığına, M. Kasım Gerday Şube Sekreterliğine ve Kerem Karakurt Şube Mali Sekreterliğine yeniden seçildiler.

21 Mayıs 1995 tarihinde gerçekleştirilen İzmir Şube 5. Olağan Genel Kurulu sonunda yapılan seçimlerde Hüseyin Ervüz Şube Başkanlığına, Gülali Yeşiloğlu Şube Sekreterliğine ve Ahmet Atıcıer Şube Mali Sekreterliğine tekrar seçildiler.

Adana Şube 5. Olağan Genel Kurulu 3 Haziran 1995 tarihinde yapıldı. Genel Kurul sonunda yapılan seçimlerde M. Edip Gülnar Şube Başkanlığına, A. Remzi Balcı Şube Sekreterliğine, M. Nedim Pala Şube Mali Sekreterliğine yeniden seçildiler.

Kayseri Şube 5. Olağan Genel Kurulu da 24 Haziran 1995 tarihinde yapıldı ve genel kurul sonunda yapılan seçimlerde Yakup Aslan Şube Başkanlığına, Hamdi Özköse Şube Sekreterliğine, Hacı Öztürk Şube Mali Sekreterliğine tekrar seçildiler.

1995 – 1999 ÇALIŞMA DÖNEMİ

(11.08.1995 – 06.11.1999)

DEMİRYOL-İŞ’in 50 yıllık tarihinde belki de en çalkantılı dönem bu çalışma dönemidir. Trafik kazalarıyla başlayan talihsizliklerin ardından peşpeşe yaşanan olağanüstü genel kurullar ve Kayyım… DEMİRYOL-İŞ Sendikası bu çalışma döneminde 9 aylık bir süreyle Kayyım Heyeti tarafından yönetildi ve bu süre sonunda yapılan 6. Olağan Genel Kurulla yeni yönetimine kavuştu.

5. OGK
5. Olağan Genel Kurul (11-13 Ağustos 1995)

DEMİRYOL-İŞ 5. Olağan Genel Kurulu 11-13 Ağustos 1995 tarihleri arasında Ankara’da Tes-İş Sendikası Konferans Salonunda yapıldı.
5. Olağan Genel Kurulda tüzüğün birçok maddesi değişti. Genel Kurul ve Delege Seçim Yönetmeliği yeniden düzenlendi.
Genel Kurulda yapılan seçimlerde yönetim değişmedi:
Yönetim Kurulu:
Enver Toçoğlu Genel Başkan
Nurettin Girginer Genel Sekreter
Cemal Gözüküçük Genel Mali Sekreter
Salih Bozdoğan Mevzuat Sekreteri
Nurettin Öndeş Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri
Denetim Kurulu:
Hayrettin Şen, Abdullah Çoban, İsmail Baygın.
DEMİRYOL-İŞ’i Sarsan Trafik Kazası
Takvimler 6 Ekim 1996’yı gösterirken DEMİRYOL-İŞ Ailesi bir trafik kazası ile sarsıldı.
1989 Yılından itibaren DEMİRYOL-İŞ Sendikası Genel Mali Sekreterliğini yürüten Cemal Gözüküçük, eşi Sabiha, kızı Kübra ile birlikte Sivas’tan Ankara’ya gelirken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
6 Ekim günü Yozgat/Sorgun mevkiinde meydana gelen kazada Cemal Göküzüçük olay yerinde can verirken, arabada bulunan eşi, kızı ve kayınbiraderi ağır yaralı olarak önce Sorgun Devlet Hastanesine, daha sonra da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldılar.
Gözüküçük’ün Kızı Kübra ile eşi Sabiha birer gün ara ile Hakk’ın rahmetine kavuşurken, kayınbiraderi tedavi sonrası taburcu oldu.
Cenazeye Giderken Kaza
DEMİRYOL-İŞ yöneticileri ile Genel Merkez personeli cenaze töreni için Sivas’a hareket ettiğinde yine Yozgat/Sorgun mevkiinde yeni bir kaza yaşandı. DEMİRYOL-İŞ personeli Yasin Akdoğan’ın kullandığı araç aniden yola çıkan bir ineğe çarpmamak için yoldan çıktı ve takla attı. Araçta bulunan DEMİRYOL-İŞ Muhasebe Müdürü Salim Gökalp, Müdür Yardımcısı Ahmet Duran Kömek ve Müracaat Görevlisi Ufuk Sür çeşitli yerlerinden yaralanırken, sürücü Yasin Akdoğan kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Genel Merkez Yönetim Kurulunda Değişiklik
DEMİRYOL-İŞ Genel Mali Sekreteri Cemal Gözüküçük’ün 6 Ekim 1996 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle Merkez Yönetim Kurulu yeniden şekillendi.
15 Kasım 1996 tarih ve 784 sayılı DEMİRYOL-İŞ Genel Merkez Yönetim Kurulu kararına göre; Gözüküçük’ten boşalan Genel Mali Sekreterlik görevine Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Nurettin Öndeş, Öndeş’ten boşalan Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliğine de Ankara Şube Başkanı Taki Ulusoy getirildi.
Ankara Şube İcra Kurulunda Değişiklik
Ankara Şube Başkanı Taki Ulusoy’un Genel Merkez Yönetim Kurulunda Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliği görevine getirilmesiyle boşalan Ankara Şube Başkanlığına İbrahim Ulusoy getirildi. Ulusoy’dan boşalan Şube Sekreterliğine Mali Sekreterlik görevini sürdüren Abdullah Çoban ve Mali Sekreterlik görevine de Yönetim Kurulu üyesi Muhsin Budak getirildi.
Olağanüstü Genel Kurullar
6-7 Aralık 1997 Tarihleri Arasında Yapılan Olağanüstü Genel Kurul
Türk Standartları Enstitüsü toplantı salonunda 6-7 Aralık 1997 tarihleri arasında yapılan Olağanüstü Genel Kurulda Yönetim ve Denetim Kurulları şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu:
Enver Toçoğlu Genel Başkan
Nurettin Girginer Genel Sekreter
Nurettin Öndeş Genel Mali Sekreter
Vecdi Sezer Mevzuat Sekreteri
Taki Ulusoy Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri
Denetim Kurulu:
Nuri Pekkarpuz, Ergün Atalay, Muharrem Uslu.
İstanbul Şube Yönetiminde Değişiklik
DEMİRYOL-İŞ Sendikasının 6-7 Aralık 1997 tarihleri arasında yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda, İstanbul Şube Başkanı Vecdi Sezer’in Mevzuat Sekreteri seçilmesi nedeniyle İstanbul Şube Yönetim Kurulu arasında yeni görev dağılımı yapıldı. Buna göre İsmail Baygın Şube Başkanı, Mustafa Küçük Şube Sekreteri, Sedat Candan da Şube Mali Sekreteri oldu.
28-29 Kasım 1998 Tarihleri Arasında Yapılan Olağanüstü Genel Kurul
Bir yıl arayla gerçekleştirilen ikinci olağanüstü genel kurul sonunda yapılan seçimlerde sendikanın zorunlu organları şu şekilde oluştu:
Yönetim Kurulu:
Enver Toçoğlu Genel Başkan
Hüseyin Demir Genel Sekreter
Nurettin Girginer Genel Mali Sekreter
Yakup Aslan Mevzuat Sekreteri
Taki Ulusoy Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri
Denetim Kurulu:
Ergün Atalay, Muharrem Uslu, Nuri Pekkarpuz.
Sivas Şube Yönetiminde Değişiklik
1998 Yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurulda Hüseyin Demir’in Genel Sekreterliğe seçilmesiyle boşalan Sivas Şube Başkanlığına Sivas Şube Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Karakurt getirildi.
Kayyım Sıkıntısı
DEMİRYOL-İŞ Genel Başkanı Enver Toçoğlu, SSK Yönetim Kurulu İşçi Üyeliği görevini sürdürürken, Derneğin faaliyet ve amaçlarına aykırı olarak hediye almak (Dernekte çalışan bir personele evlenmesi nedeniyle bilezik alınması), yemek ve çiçek bedeli ödemek (Yıllar içinde 18 milyon liralık bir harcama) nedeniyle hakkında dava açıldı. Toçoğlu, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 933.333.- TL.lik para cezasına mahkum edildi ve bu ceza daha önce sabıkası olmadığı için tecil edildi.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin bu kararı üzerinde, kamu görevi yapamayacağına dair iddialar öne sürülünce, aynı mahkemede iade-i muhakeme kararı alındı, Toçoğlu beraat etti ve karar kesinleşti.
Yargıtay kesinleşen bu kararı iptal etti ve gerek TÜRK-İŞ Yönetimi, gerekse Ankara Valiliği tarafından Sendikaya yazılan yazılarda Enver Toçoğlu’nun görevden alınması, alınmadığı takdirde sendikanın diğer yöneticilerinin de görevden alınarak sendikanın kapatılacağı belirtildi.
Bu gelişmelerin ardından DEMİRYOL-İŞ Sendikası daha önce sözünü ettiğimiz olağanüstü genel kurullara götürüldüyse de Enver Toçoğlu’nun süresi içerisinde görevden alınmaması gerekçesiyle Sendikaya Kayyım tayin edilmesinin önüne geçilemedi.
1998 Yılında yapılan Olağanüstü Genel Kuruldan hemen sonra Ankara 9. İş Mahkemesi’nin 29.12.1998 tarihli kararı gereğince DEMİRYOL-İŞ Sendikasının faaliyetlerinin 6 ay süreyle durdurulmasına karar verilerek, Sendikanın Yönetim ve Denetimi Kayyım Heyetine teslim edildi.
Yönetimde bulunan Sivas Şube Başkanı Hüseyin Demir ile Kayseri Şube Başkanı Yakup Aslan’ın bir aylık süre içerisinde eski ve yeni görevleri arasında tercih yapabilme hakları olduğundan Mevzuat Sekreterliğine seçilen Yakup Aslan bu görevi kabul etmeyerek Kayseri Şube Başkanlığı görevine geri döndü.
Genel Sekreterliğe seçilen Hüseyin Demir ise Genel Başkan Toçoğlu’nun da görevden alınması nedeniyle kendisinin de eski görevine dönmesi halinde Sendikanın sözleşme de dahil olmak üzere hayati kararlarının alınması konusunda yönetimde oy çokluğu sağlanamayacağı için Genel Merkez yöneticiliğini tercih ederek fedakarlık örneği gösterdi.
Kayyım Dönemi:
Ankara 9. İş Mahkemesi’nin E.998/1493, K.1998/1554 sayılı 29.12.1998 tarihli kararı gereğince DEMİRYOL-İŞ Sendikasının faaliyetlerinin 6 ay süreyle durdurulmasına karar verilerek, Sendikanın Yönetim ve Denetimi Kayyım Heyetine tevdi edildi. Kayyım Heyeti Av. Vehbi Aybakan, Av. Nusret Safa Kutlay ve Mali Müşavir Mehmet Yüksel’den oluştu.
22.2.1999 tarihinde göreve başlayan heyet, ilk olarak şube genel kurullarının da bir sendikal faaliyet olması nedeniyle tarihleri belirlenen 8 şubenin genel kurullarını iptal ederek, 6 ay sonrasına ertelenmesine karar verdi.
Kayyım Heyeti bu altı aylık süre içerisinde Sendikayı 6. Olağan Genel Kurula hazırladı. Bu arada Şube Başkanları ile koordineli olarak sürdürdüğü çalışmalar neticesinde sözleşme görüşmelerini sonuçlandırarak 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin taraflar arasında imzalanmasına vesile oldu.
1999 – 2002 ÇALIŞMA DÖNEMİ
(07.11.1999 – 30.11.2002)
Bu çalışma döneminde Türkiye, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşadı. Bu kriz ortamında Sendikalar, hükümetin “sıfır zam” önerisi karşısında veresiye sözleşmeye imza koymak zorunda kaldılar.
3 Kasım 2002 Tarihinde yapılan Erken Genel Seçimler hem TÜRK-İŞ’in ve hem de DEMİRYOL-İŞ’in kaderini değiştirdi. TÜRK-İŞ Genel Başkanının milletvekili seçilmesiyle, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine DEMİRYOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay birinci yedek olarak çağrıldı. Böylece DEMİRYOL-İŞ, 5 yıllık bir aradan sonra yeniden TÜRK-İŞ yönetiminde temsil edilmeye başlandı.
ŞUBE GENEL KURULLARI
28-29 Kasım 1998 tarihlerinde yapılan Olağanüstü Genel Kuruldan sonra DEMİRYOL-İŞ’e bağlı şubelerin 6. olağan genel kurullarına başlanmıştı. Kayyım Heyetinin göreve başladığı 22.2.1999 tarihine kadar 5 şubenin (Adapazarı, Afyon Eskişehir, İstanbul ve Sivas Şube) genel kurulları tamamlanmıştı.
Kayyım döneminde Sendikanın faaliyetleri 6 ay süreyle durdurulduğu için, diğer 8 şubenin (Adana, Ankara, Erzurum, Haydarpaşa, İzmir, Kayseri, Konya ve Malatya Şube) genel kurulları da 23.8.1999 tarihinden sonra yapıldı.
Sendikaya bağlı 13 Şubenin 6. olağan genel kurulları ve sonuçları:
Adana Şube Genel Kurulu:
02.10.1999 Tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Adana Şube yönetimi:
M. Edip Gülnar Şube Başkanı
K. Akay Bahalı Şube Sekreteri
M. Nedim Pala Şube Mali Sekreteri
Adapazarı Şube Genel Kurulu:
30.01.1999 Tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Adapazarı Şube yönetimi:
Ergün Atalay Şube Başkanı
Cemal Yaman Şube Sekreteri
M. Eyüp Yazıcı Şube Mali Sekreteri
Afyon Şube Genel Kurulu:
06.02.1999 Tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Afyon Şube yönetimi:
Muharrem Uslu Şube Başkanı
Veli Gündoğar Şube Sekreteri
Hayrettin Şen Şube Mali Sekreteri
Ankara Şube Genel Kurulu:
12.09.1999 Tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Ankara Şube yönetimi:
Muhsin Budak Şube Başkanı
Recep Öz Şube Sekreteri
İsmet Demirbaş Şube Mali Sekreteri
Erzurum Şube Genel Kurulu:
11.09.1999 Cumartesi günü yapılan seçimlerde oluşan Erzurum Şube yönetimi:
A. Bekir Ersoy Şube Başkanı
Yusuf Gökçan Şube Sekreteri
Muhammet Danabaş Şube Mali Sekreteri
Eskişehir Şube Genel Kurulu:
07.02.1999 Cumartesi günü yapılan seçimlerde oluşan Eskişehir Şube yönetimi:
Lâyık Göçmen Şube Başkanı
Recep Habuk Şube Sekreteri
Abdullah Özdamar Şube Mali Sekreteri
Haydarpaşa Şube Genel Kurulu:
17.10.1999 Cumartesi günü yapılan seçimlerde oluşan Haydarpaşa Şube yönetimi:
Hüseyin Kaya Şube Başkanı
Şenol Ekici Şube Sekreteri
Cavit Ocak Şube Mali Sekreteri
İstanbul Şube Genel Kurulu:
23.01.1999 Cumartesi günü yapılan seçimlerde oluşan İstanbul Şube yönetimi:
İsmail Baygın Şube Başkanı
Sedat Candan Şube Sekreteri
Mustafa Kaçar Şube Mali Sekreteri
İzmir Şube Genel Kurulu:
18.09.1999 Cumartesi günü yapılan seçimlerde oluşan İzmir Şube yönetimi:
Hüseyin Ervüz Şube Başkanı
Gülali Yeşiloğlu Şube Sekreteri
Ahmet Atıcıer Şube Mali Sekreteri
Kayseri Şube Genel Kurulu:
03.10.1999 Cumartesi günü yapılan seçimlerde oluşan Kayseri Şube yönetimi:
Yakup Aslan Şube Başkanı
Mehmet Öyekçin Şube Sekreteri
Ramazan Yıldırım Şube Mali Sekreteri
Konya Şube Genel Kurulu:
26.09.1999 Cumartesi günü yapılan seçimlerde oluşan Konya Şube yönetimi:
Nuri Pekkarpuz Şube Başkanı
Necati Kökat Şube Sekreteri
Sadi Başmaya Şube Mali Sekreteri
Malatya Şube Genel Kurulu:
11.09.1999 Cumartesi günü yapılan seçimlerde oluşan Malatya Şube yönetimi:
Nurettin Öndeş Şube Başkanı
Hadi Yurdakan Şube Sekreteri
Hikmet Kazgan Şube Mali Sekreteri

6. OGK
6. Olağan Genel Kurul (6-7 Kasım 1999)

6-7 Kasım 1999 Tarihlerinde gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurul sonunda yapılan seçimlerde Sendikanın Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu:
Ergün Atalay Genel Başkan
Hüseyin Demir Genel Sekreter
Recep Fil Genel Mali Sekreter
M. Edip Gülnar Mevzuat Sekreteri
Taki Ulusoy Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri

Denetim Kurulu:
A. Bekir Ersoy, İsmail Baygın, Hüseyin Ervüz.

Adana, Adapazarı ve Sivas Şube Yönetimlerinde Değişiklik
6. Olağan Genel Kurul sonrasında Adana, Adapazarı ve Sivas Şube yönetimleri de yeniden şekillendi. Buna göre:

Adana Şube:
K. Akay Bahalı Şube Başkanı
M. Nedim Pala Şube Sekreteri
Mehmet Güngör Şube Mali Sekreteri

Adapazarı Şube:
Cemal Yaman Şube Başkanı
Muammer Güneş Şube Sekreteri
M. Eyüp Yazıcı Şube Mali Sekreteri

Sivas Şube:
Zeki Karakurt Şube Başkanı
Murat Kütük Şube Sekreteri
Ferhat Aydın Şube Mali Sekreteri

Konya Şube Yönetiminde Değişiklik
DEMİRYOL-İŞ Sendikası Konya Şube Başkanı Nuri Pekkarpuz’un, 25.6.1962 tarihinde başladığı sendikacılığa 38 yıl sonra yine aynı tarih olan 25.6.2000’de emekliye ayrılarak veda etmesi üzerine Konya Şube yönetimi yeniden şekillendi:
Necati Kökat Şube Başkanı
Sadi Başmaya Şube Sekreteri
Necmettin Turgut Şube Mali Sekreteri

HIZ Dergisi’nin Adı “DEMİRYOL-İŞ” Olarak Değiştirildi
6-7 Kasım 1999 tarihinde yapılan 6. Olağan Genel Kurulunda seçilen yeni yönetimin kararı üzerine Sendikanın süreli yayını olan HIZ dergisinin ismi sendikayla özdeşleştirmek amacıyla DEMİRYOL-İŞ olarak değiştirildi.

TÜRK-İŞ 18. Genel Kurulu
TÜRK-İŞ’in 18. Genel Kurulu Ankara DSİ Genel Müdürlüğü Salonunda 1-5 Aralık 1999 tarihleri arasında yapıldı.
Genel Kurulda yapılan seçimlerde Genel Başkanlığa Bayram Meral, Genel Sekreterliğe Hüseyin Karakoç, Genel Mali Sekreterliğe Mustafa Kumlu, Genel Eğitim Sekreterliğine Salih Kılıç ve Genel Teşkilatlanma Sekreterliğine de Çetin Altun seçilirken, DEMİRYOL-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da Yönetim Kurulu birinci Yedek Üyeliğine seçildi.

DEMİRYOL-İŞ, Yeniden TÜRK-İŞ Yönetiminde
3 Kasım 2002 seçimlerinde Ankara’dan CHP listesinden milletvekili seçilen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Bayram Meral’den boşalan TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu üyeliğine, birinci sırada yedek bulunan DEMİRYOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay göreve çağırıldı.

DEMİRYOL-İŞ Sendikası kısa bir aradan sonra yeniden TÜRK-İŞ yönetiminde temsil edilmeye başlandı.

DEMİRYOL-İŞ 50. YILINI KUTLADI

Demiryol-İş Sendikası 50. kuruluş yıldönümünü görkemli bir şekilde kutladı.

25 Aralık 2002 tarihinde Ankara Etap Altınel Otel’de yapılan ve 20’nin üzerinde kamera, onlarca muhabir ve üç naklen yayın arabası ile izlenen tören, Demiryol-İş’in bugün ulaşmış olduğu zirvenin de bir göstergesiydi.

Törene siyasi parti liderleri, eski ve yeni Bakanlar, üst düzey bürokratlar, sivil toplum örgütlerinin yönetici kadroları, şubelerimizin yöneticileri ve bugünleri görmenin gurur ve onurunu taşıyan kurucu ve eski yöneticiler katıldılar.

DEMİRYOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay, bu önemli günde kısa bir konuşma ile DEMİRYOL-İŞ Sendikası’nı ve önemini davetlilere anlattı. Atalay, yaptığı konuşmada şöyle dedi: “İnsan ömrü için 50 yıl çok büyük bir süre, bu süre içerisinde benden önce göreve gelen başkanlarımız gibi bizler de işverenlerle kurduğumuz karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde birçok sorunu kısa süreler içerisinde özdük. İşçi-işveren-sendika üçlüsünden çok, DEMİRYOL-İŞ Ailesi olarak bütünleştik. Bugün 70 bin kişilik dev ailemiz ile Türkiye’nin ve Dünya’nın hizmetindeyiz.” dedi.
ŞUBE GENEL KURULLARI
Sendikaya bağlı 13 Şubenin 7. olağan genel kurulları ve sonuçları:

19 Ocak 2003 tarihinde yapılan seçimlerde oluşan İstanbul Şube yönetimi:
İsmail Baygın Şube Başkanı
Sedat Candan Şube Sekreteri
Mustafa Kaçar Şube Mali Sekreteri

25 Ocak 2003 tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Adapazarı Şube yönetimi:
Cemal Yaman Şube Başkanı
Muammer Güneş Şube Sekreteri
Dursun Yıldız Şube Mali Sekreteri

1 Şubat 2003 tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Sivas Şube yönetimi:
Zeki Karakurt Şube Başkanı
Murat Kütük Şube Sekreteri
Ferhat Aydın Şube Mali Sekreteri

8 Şubat 2003 tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Eskişehir Şube yönetimi:
Lâyık Göçmen Şube Başkanı
Recep Habuk Şube Sekreteri
Ahmet Kara Şube Mali Sekreteri

9 Şubat 2003 tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Afyon Şube yönetimi:
Muharrem Uslu Şube Başkanı
Hayrettin Şen Şube Sekreteri
Recep Saygı Şube Mali Sekreteri

1 Haziran 2003 tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Konya Şube yönetimi:
Necati Kökat Şube Başkanı
Sadi Başmaya Şube Sekreteri
Necmettin Turgut Şube Mali Sekreteri

22 Haziran 2003 tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Malatya Şube yönetimi:
Nurettin Öndeş Şube Başkanı
Necmettin Aysan Şube Sekreteri
Hikmet Kazgan Şube Mali Sekreteri
21 Haziran 2003 tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Adana Şube yönetimi:
K. Akay Bahalı Şube Başkanı
M. Nedim Pala Şube Sekreteri
Mehmet Güngör Şube Mali Sekreteri

20 Haziran 2003 tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Ankara Şube yönetimi:
Muhsin Budak Şube Başkanı
Nuh Kale Şube Sekreteri
Yaşar Aydın Şube Mali Sekreteri

5 Temmuz 2003 tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Haydarpaşa Şube yönetimi:
Hüseyin Kaya Şube Başkanı
Şenol Ekici Şube Sekreteri
Cavit Ocak Şube Mali Sekreteri

12 Temmuz 2003 tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Erzurum Şube yönetimi:
Yusuf Gökçan Şube Başkanı
Dinçer Yılmaz Şube Sekreteri
Muhammet Danabaş Şube Mali Sekreteri

20 Temmuz 2003 tarihinde yapılan seçimlerde oluşan İzmir Şube yönetimi:
Hüseyin Ervüz Şube Başkanı
Ahmet Atıcıer Şube Sekreteri
İzzet Ceviz Şube Mali Sekreteri

8 Şubat 2003 tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Eskişehir Şube yönetimi:
Lâyık Göçmen Şube Başkanı
Recep Habuk Şube Sekreteri
Ahmet Kara Şube Mali Sekreteri

27 Temmuz 2003 tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Kayseri Şube yönetimi:
Yakup Aslan Şube Başkanı
Mehmet Öyekçin Şube Sekreteri
Seyit Cabir Şube Mali Sekreteri

7. OGK
7. Olağan Genel Kurul (4-5 Ekim 2003)

4-5 Ekim 2003 tarihlerinde yapılan 7. Olağan Genel Kurul sonunda yapılan seçimlerde Sendikanın Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu:
Ergün Atalay Genel Başkan
Hüseyin Demir Genel Sekreter
Lâyık Göçmen Genel Mali Sekreter
Hüseyin Kaya Mevzuat Sekreteri
Muhsin Budak Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri

Denetim Kurulu:
Muharrem Uslu, İsmail Baygın, Hüseyin Ervüz.

Disiplin Kurulu:
Sedat Candan, Cavit Ocak, Yaşar Aydın, Dursun Yıldız ve Sadi Başmaya.

Eskişehir, Haydarpaşa ve Ankara Şube Yönetimlerinde Değişiklik
7. Olağan Genel Kurulda yapılan seçimlerde Eskişehir Şube Başkanı Lâyık Göçmen’in Genel Mali Sekerterliğe; Haydarpaşa Şube Başkanı Hüseyin Kaya’nın Mevzuat Sekreterliğine ve Ankara Şube Başkanı Muhsin Budak’ın Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliğine seçilmeleri nedeniyle bu şubelerde yeniden görev dağılımı yapıldı.

Eskişehir, Haydarpaşa ve Ankara Şube Yönetim Kurulu üyelerinin aldıkları karar doğrultusunda bu şubelerin İcra Kurulları şu isimlerden oluştu:

ESKİŞEHİR ŞUBE
Recep Habuk Şube Başkanı
A. Arif Çakıcı Şube Sekreteri
Ahmet Kara Şube Mali Sekreteri

HAYDARPAŞA ŞUBE
Şenol Ekici Şube Başkanı
Cavit Ocak Şube Sekreteri
Ahmet Tutaş Şube Mali Sekreteri

ANKARA ŞUBE
Yusuf Saçinalp Şube Başkanı
Nuh Kale Şube Sekreteri
Yaşar Aydın Şube Mali Sekreteri

DEMİRYOL-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 3-7 Aralık 2003 tarihinde yapılan TÜRK-İŞ Ondokuzuncu Genel Kurulunda TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreterliğine getirildi.

Onbinlerce üyesi bulunan ve 13 şubesiyle Türkiye çapında faaliyet gösteren DEMİRYOL-İŞ; TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), ITF (Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu) ve ETF (Avrupa Taşımacılık Çalışanları Federasyonu) üyesidir.

ŞUBE GENEL KURULLARI
Sendikaya bağlı 13 Şubenin 8. olağan genel kurulları ve sonuçları:
Eskişehir Şube Genel Kurulu (2 Aralık 2006)
Çetin Bayar Şube Başkanı
Mehmet Akpınar Şube Sekreteri
Ahmet Kara Şube Mali Sekreteri

İstanbul Şube Genel Kurulu (14 Ocak 2007)
İsmail Baygın Şube Başkanı
Sedat Candan Şube Sekreteri
Mustafa Kaçar Şube Mali Sekreteri

Adapazarı Şube Genel kurulu (20 Ocak 2007)
Cemal Yaman Şube Başkanı
Muammer Güneş Şube Sekreteri
Dursun Yıldız Şube Mali Sekreteri

Sivas Şube Genel Kurulu (28 Ocak 2007)
Zeki Karakurt Şube Başkanı
Murat Kütük Şube Sekreteri
Kemal Uzman Şube Mali Sekreteri

Afyonkarahisar Şube Genel Kurulu (3 Şubat 2007)
Muharrem Uslu Şube Başkanı
Hayrettin Şen Şube Sekreteri
Recep Saygı Şube Mali Sekreteri
Erzurum Şube Genel Kurulu (28 Nisan 2007)
Yusuf Gökçan Şube Başkanı
Dinçer Yılmaz Şube Sekreteri
Muhammet Danabaş Şube Mali Sekreteri

Adana Şube Genel Kurulu (19 Mayıs 2007)
Kemal Akay Bahalı Şube Başkanı
Mahmut Nedim Pala Şube Sekreteri
Mahir Erol Şube Mali Sekreteri

Malatya Şube Genel Kurulu (3 Haziran 2007)
Nurettin Öndeş Şube Başkanı
Necmettin Aysan Şube Sekreteri
Hikmet Kazgan Şube Mali Sekreteri

Kayseri Şube Genel Kurulu (16 Haziran 2007)
Yakup Aslan Şube Başkanı
Suat Soydan Şube Sekreteri
Seyit Cabir Şube Mali Sekreteri

Ankara Şube Genel Kurulu (23 Haziran 2007)
Yusuf Saçınalp Şube Başkanı
Nuh Kale Şube Sekreteri
Yaşar Aydın Şube Mali Sekreteri

Haydarpaşa Şube Genel Kurulu (7 Temmuz 2007)
Şenol Ekici Şube Başkanı
Cavit Ocak Şube Sekreteri
Ahmet Tutaş Şube Mali Sekreteri

İzmir Şube Genel Kurulu (15 Temmuz 2007)
Hüseyin Ervüz Şube Başkanı
Ahmet Atıcıer Şube Sekreteri
İzzet Ceviz Şube Mali Sekreteri

8. OGK
8. Olağan Genel Kurul (8-9 Eylül 2007)

8-9 Eylül 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen 8. Olağan Genel Kurulu sonunda yapılan seçimlerde Sendikanın Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu:

Ergün Atalay Genel Başkan

Hüseyin Kaya Genel Sekreter

Zeki Karakurt Genel Mali Sekreter

İsmail Baygın Mevzuat Sekreteri

Yusuf Saçınalıp Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri

Denetim Kurulu:

Hüseyin Ervüz, Muharrem Uslu, Kemal Akay Bahalı.

Ankara, İstanbul ve Sivas Şube Yönetimlerinde Değişiklik

8. Olağan Genel Kurul sonrasında Ankara, İstanbul ve Sivas Şube yönetimleri de yeniden şekillendi:

Buna göre;

Ankara Şube:

Nuh Kale Şube Başkanı

Yaşar Aydın Şube Sekreteri

Yunis Böke Şube Mali Sekreteri

İstanbul Şube:

Mustafa Kaçar Şube Başkanı

Sedat Candan Şube Sekreteri

Salih Aydın Özer Şube Mali Sekreteri

Sivas Şube:

Murat Kütük Şube Başkanı

Ahmet Çakmak Şube Sekreteri

Kemal Uzman Şube Mali Sekreteri

TÜRK-İŞ 20. Genel Kurulu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 20. Olağan Genel Kurulu 6-9 Aralık tarihleri arasında Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda yapıldı.

DEMİRYOL-İŞ Genel Başkanı Atalay’ın yeniden TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreterliğine seçildiği genel kurulda TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu şöyle oluştu:

Mustafa Kumlu Genel Başkan

Mustafa Türkel Genel Sekreter

Ergün Atalay Genel Mali Sekreter

Nihat Yurdakul Genel Eğitim Sekreteri

Pevrul Kavlak Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

Dyf-İş ve Demiryol-İş Yöneticileri
Dyf-İş ve Demiryol-İş Yöneticileri

GENEL BAŞKANLAR

Ömer ERGÜN 15 Aralık – 14 Haziran 1954

Halit SEÇGEN 14 Haziran 1954 – 16 Ağustos 1955

Rıza TETİK 17 Ağustos 1955 – 9 Şubat 1964

Şerafettin AKOVA 10 Şubat 1964 – 14 Nisan 1981

Mehmet ACIDERELİ 15 Nisan 1991 – 28 Ekim 1989

Enver TOÇOĞLU 29 Ekim 1989 – 29.11.1998

Ergün ATALAY 10.11.1999 –

BAŞKAN VEKİLLERİ / 2. BAŞKANLAR /

YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI

Ahmet YURDAGEL: 15 Aralık 1952 – 28 Temmuz 1953

Ömer ŞAHBAZOĞLU: 29 Temmuz 1953 – 16 Ağustos 1955

Abdülkadir ÇAĞLAYAN: 7 Ağustos 1955 – 17 Eylül 1957

Aydener TANDOĞAN: 18 Eylül 1957 – 16 Eylül 1959

Necmi ERTEZ : 17 Eylül 1959 – 12 Eylül 1961

Niyazi HANÇER: 14 Eylül 1961 – 9 Şubat 1964

Kemal TOKATLI: 11 Şubat 1964 – 23 Mart 1966

Ömer SÖNMEZ; 24 Mart 1966 – 2 Mayıs 1968

Adnan BAŞARAN: 4 Mayıs 1968 – 14 Nisan 1970

Turgut ARAPOĞLU: 16 Nisan 1970 – 1971

Salih SELEK : 5 Ekim 1971 – 11 Mayıs 1972

Necdet KALFA : 13 Mayıs 1972 – Şubat 1973

Metin ÖNEM: 17 Şubat 1973 – 20 Mart 1978

Yüksel TÜREMİŞ : 21 Mart 1975 – 16 Mart 1978

Gazi ATEŞ: 17 Mart 1978 – 14 Nisan 1981

Halil EROL: 16 Nisan 1981 – 21 Temmuz 1983

GENEL SEKRETERLER

Selahattin SALTUK 15 Aralık 1952 – 28 Temmuz 1953

Harfettin TOPÇUOĞLU 29 Temmuz 1953 – 14 Haziran 1954

Rıza TETİK 14 Haziran 1954 – 16 Ağustos 1955

Hamit KIZILKAYA 17 Ağustos 1955 – 3 Ağustos 1956

Niyazi TURNALI 17 Eylül 1956 – 17 Eylül 1957

Şerafettin AKOVA 18 Eylül 1957 – 22 Ekim 1957

Niyazi TURNALI 25 Ekim 1957 – 26 Ocak 1958

Ahmet ÇATAKÇİNLER 26 Ocak 1958 – 19 Mart 1975

Ömer SÖNMEZ 20 Mart 1975 – 14 Nisan 1981

Muhittin YILMAZ 15 Nisan 1981 – 25 Haziran 1988

Nuri PEKKARPUZ 26 Haziran 1988 – 29 Ekim 1999

Nurettin GİRGİNER 29 Ekim 1989 – 07.12.1997

Hüseyin DEMİR 29.11.1998 – 9 Eylül 2007

Hüseyin KAYA 9 Eylül 2007 –

MUHASİP VEZNEDAR / MALİ SEKRETERLER

Harfettin TOPÇUOĞLU 15 Aralık 1952 – 28 Temmuz 1953

Selahattin SALTUK 29 Temmuz 1953 – 14 Haziran 1954

Ali Osman KOPARAL 14 Haziran 1954 – 16 Ağustos 1955

Ali DEMİRAYAK 17 Ağustos 1955 – 16 Eylül 1959

İbrahim SERDAROĞLU 17 Eylül 1959 – 10 Ekim 1960

Ali DEMİRAYAK 17 Ekim 1960 – 12 Eylül 1961

Necmi ERTEZ 13 Eylül 1961 – 14 Nisan 1981

Kazım GÖZÜM 15 Nisan 1981 – 28 Ekim 1989

Cemal GÖZÜKÜÇÜK 29 Ekim 1989 – 13.05.1998

Nurettin ÖNDEŞ 07.12.1997 – 29.11.1998

Nurettin GİRGİNER 29.11.1998 – 07.11.1999

Recep FİL 07.11.1999 – 05.10.2003

Lâyık GÖÇMEN 05.10.2003 – 9 Eylül 2007

Zeki KARAKURT 9 Eylül 2007 –

MEVZUAT SEKRETERLERİ

Ömer SÖNMEZ 3 Mayıs 1968 – 24 Mayıs 1968

Mehmet ACIDERELİ 15 Nisan 1970 – 14 Nisan 1981

Mehmet ASLAN 15 Nisan 1981 – 3 Aralık 1983

Mahmut SOYSAL 4 Aralık 1983 – 28 Ekim 1989

Salih BOZDOĞAN 29 Ekim 1989 – 07.12.1997

Vecdi SEZER 07.12.1997 – 29.11.1998

Yakup ASLAN 29.11.1998 – 07.11.1999

M. Edip GÜLNAR 07.11.1999 – 05.10.2003

Hüseyin KAYA 05.10.2003 – 9 Eylül 2007

İsmail BAYGIN 9 Eylül 2007

TEŞKİLATLANMA / TEŞKİLATLANMA VE EĞİTİM SEKRETERLERİ

Kemal TOKATLI 3 Mayıs 1968 – Haziran 1968

Zafer BOYAR 15 Nisan 1970 – 6 Mayıs 1970

Sami ÖZNUR 20 Temmuz 1970 – 13 Şubat 1972

Kemal TOKATLI 12 Mayıs 1972 – 14 Nisan 1981

Cavit ISKALAV 15 Nisan 1981 – 28 Ekim 1989

Nurettin ÖNDEŞ 29 Ekim 1989 – 07.12.1997

Taki ULUSOY 07.12.1997 – 05.10.2003

Muhsin BUDAK 05.10.2003 – 9 Eylül 2007

Yusuf SAÇINALP 9 Eylül 2007 – 9 Eylül 2011

Çetin BAYAR 9 Eylül 2011 –

DYF-İŞ ve DEMİRYOL-İŞ Genel Kurul Tarihleri

DYF-İŞ’in Kuruluşu 15 Aralık 1952

1. Genel Kurul 27-30 Temmuz 1953

2. Genel Kurul 15-17 Ağustos 1955

3. Genel Kurul 16-18 Eylül 1957

4. Genel Kurul 14-17 Eylül 1959

5. Genel Kurul 11-13 Eylül 1961

6. Genel Kurul 7-10 Şubat 1964

7. Genel Kurul 20-23 Mart 1966

8. Genel Kurul 29 Nisan – 3 Mayıs 1968

9. Genel Kurul 13-15 Nisan 1970

10. Genel Kurul 8-12 Mayıs 1972

11. Genel Kurul 17-20 Mart 1975

12. Genel Kurul 13-16 Mart 1978

13. Genel Kurul 13-15 Nisan 1981

DYF-İŞ’in DEMİRYOL-İŞ’e Dönüştüğü

Olağanüstü Genel Kurul 21 Temmuz 1983

1. Genel Kurul 2-4 Aralık 1983

2. Genel Kurul 3-5 Ekim 1986

Olağanüstü Genel Kurul 25-26 Haziran 1998

3. Genel Kurul 27-29 Ekim 1989

4. Genel Kurul 23-25 Ekim 1992

5. Genel Kurul 11-13 Ağustos 1995

Olağanüstü Genel Kurul 6-7 Aralık 1997

Olağanüstü Genel Kurul 28-29 Kasım 1998

6. Olağan Genel Kurul 6-7 Kasım 1999

7. Olağan Genel Kurul 4-5 Ekim 2003

8. Olağan Genel Kurul 8-9 Eylül 2007

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

DEMİRYOL-İŞ’in Taraf Olduğu Toplu İş Sözleşmelerinin Yürürlük ve İmza Tarihleri

TCDD İle Yapılan Toplu İş Sözleşmeleri

Dönemi Yürürlük Tarihi Süre İmza Tarihi

1. Dönem 01.08.1964 – 31.07.1966 24 Ay 17.02.1965

2. Dönem 01.08.1966 – 31.05.1968 22 Ay 15.03.1967

3. Dönem 01.06.1968 – 31.05.1971 36 Ay 27.12.1968

4. Dönem 01.06.1971 – 31.05.1973 24 Ay 31.08.1971

5. Dönem 01.06.1973 – 31.05.1975 24 Ay 07.12.1973

6. Dönem 01.06.1975 – 31.05.1977 24 Ay 05.09.1975

7. Dönem 01.06.1977 – 31.05.1979 24 Ay 02.12.1977

8. Dönem 01.06.1979 – 31.05.1980 12 Ay 23.11.1979

9. Dönem (YHK) 01.06.1980 – 31.05.1982 24 Ay 30.06.1981

10. Dönem (YHK) 01.06.1982 – 31.05.1985 36 Ay 30.06.1982

11. Dönem 01.06.1985 – 31.05.1987 24 Ay 04.09.1985

12. Dönem 01.06.1987 – 31.05.1989 24 Ay 24.08.1987

13. Dönem 01.06.1989 – 31.05.1991 24 Ay 14.06.1989

14. Dönem 01.06.1991 – 28.02.1993 21 Ay 15.08.1991

15. Dönem 01.03.1993 – 28.02.1995 24 Ay 10.09.1993

16. Dönem 01.03.1995 – 28.02.1997 24 Ay 29.11.1995

17. Dönem 01.03.1997 – 28.02.1999 24 Ay 05.03.1997

18. Dönem 01.03.1999 – 28.02.2001 24 Ay 06.05.1999

19. Dönem 01.03.2001 – 28.02.2003 24 Ay 06.09.2001

20. Dönem 01.03.2003 – 28.02.2005 24 Ay 10.10.2003

21. Dönem 01.03.2005 – 28.02.2007 24 Ay 08.07.2005

22. Dönem 01.03.2007 – 28.02.2009 24 Ay 05.07.2007

İstanbul Ulaşım Sanayii ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İle Yapılan Toplu İş Sözleşmeleri

Dönemi Yürürlük Tarihi Süre İmza Tarihi

1. Dönem 01.12.1990 – 30.11.1992 24 Ay 21.02.1991

2. Dönem 01.12.1992 – 30.11.1994 24 Ay 23.09.1992

3. Dönem 01.12.1994 – 30.11.1996 24 Ay 28.02.1995

4. Dönem 01.12.1996 – 30.11.1998 24 Ay 26.02.1997

5. Dönem 01.12.1998 – 30.11.2000 24 Ay 28.12.1998

6. Dönem 01.12.2000 – 30.11.2002 24 Ay 05.07.2001

7. Dönem 01.12.2003 – 14.01.2005 24 Ay 14.03.2003

8. Dönem 01.12.2004 – 31.12.2006 24 Ay 27.06.2005

9. Dönem 01.01.2007 – 31.12.2008 24 Ay 04.04.2007

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İle Yapılan Toplu İş Sözleşmeleri

Dönemi Yürürlük Tarihi Süre İmza Tarihi

1. Dönem 15.01.2001 – 14.01.2003 24 Ay 15.06.2001

2. Dönem 15.01.2002 – 14.01.2005 24 Ay 14.03.2003

3. Dönem 15.01.2005 – 14.01.2007 24 Ay 08.04.2005

4. Dönem 15.01.2007 – 14.01.2009 24 Ay 13.04.2007

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Yapılan Toplu iş Sözleşmeleri

Dönemi Yürürlük Tarihi Süre İmza Tarihi

1. Dönem 01.11.2003 – 31.10.2005 24 Ay 29.04.2004

2. Dönem 01.11.2005 – 31.10.2007 24 Ay 20.06.2006

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile (BURULAŞ) Yapılan Toplu iş Sözleşmeleri

Dönemi Yürürlük Tarihi Süre İmza Tarihi

1. Dönem 01.05.2004 – 30.04.2006 24 Ay 22.10.2004

2. Dönem 01.05.2006 – 30.04.2008 24 Ay 13.10.2006