TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONUNA BAĞLI SENDİKALAR 11 İLDE EŞ ZAMANLI KİTLESEL BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

TÜRK-İŞ ‘e bağlı İstanbul, Adana, İzmir, Bursa , Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, Çerkezköy, Zonguldak, Eskişehir ve Mersin de Şube Başkanları ve üyelerinin katılımıyla kitlesel basın açıklaması gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulmasına dair kanun tasarısına yönelik kitlesel basın açıklaması şu şekildedir.
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
KİTLESEL BASIN TOPLANTISINDA YAPILACAK AÇIKLAMA

(05 Mayıs 2016)

Sevgili İşçi Arkadaşlarım,

Gündemde bulunan ve “kiralık işçilik” olarak bilinen ücretli köleliğe karşı görüşümüzü ve tepkimizi her fırsatta dile getirdik.

8 Şubat 2016 günü meclise sevk edilen kanun tasarısı ile ilgili taleplerimiz bilinmektedir. Özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin geçici iş ilişkisini de içerecek şekilde genişletilmesi çalışma hayatını çıkmaza sokacaktır.

Çalışanların iş şartları daha esnek ve güvencesiz duruma getirilmek istenmektedir. Daha ucuz ve daha güvencesiz işçi hedeflenmektedir.

İşverenlerin isteği doğrultusunda “kiralık işçilik” ısrarla yasalaştırılmaya çalışılıyor.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda 81 ilde imza kampanyası düzenledik. Topladığımız imzaları 17 il merkezinde yaptığımızı kitlesel basın toplantıları sonrası il başkanlıklarına verdik.

Vazgeçmediler, vazgeçmiyorlar…

04 Mayıs 2016 Çarşamba günü “kiralık işçilik” kanun tasarısı meclis genel kurulunda görüşülmeye başlandı. Aynı gün TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu olağanüstü toplanarak durumu değerlendirdi ve topluca TBMM’ne giderek görüşmeleri izledi.

İşçiyi bir meta haline getirerek, insan olma onurunu inciterek sürdürülen politikalara dün de karşı çıktık, bugün de karşı çıkıyoruz.

Ülkenin ihtiyaçlarını ve menfaatlerini göz önüne alarak sınırlı alanlarda; doğum, analık, askerlik, ev hizmetleri ve mevsimlik tarım işlerinde, talebimiz doğrultusunda olumlu adımlar atılması halinde bu düzenlemeyi değerlendireceğimizi söyledik.

7 Nisan 2016 günlü Başkanlar Kurulu toplantısı sonrası, müzakereler sürdürüldü. Kanun tasarısında bir kısım düzeltmeler yapıldı.

Ama olmadı… İşçilerin duyarlı olduğu noktalarda beklenen düzenleme yapılmadı. İşçilerin haklı tepkisi dikkate alınmadı.

TÜRK-İŞ olarak görüşümüzü bir kez daha ilan ediyoruz. Kiralık işçilik bu haliyle çalışanlara yeni bir tehdittir. Yapılmak istenen düzenlemelere en başından itibaren karşı durduk.

İşçilerin çalışma şartlarını daha güvencesiz hale getirecek, aileleriyle birlikte yaşama şartlarını daha da kötüleştirecek bu yanlıştan dönülmelidir.

Tasarı geri çekilmeli ve TÜRK-İŞ’in talebi doğrultusunda düzenlenmelidir.

Süreci TBMM’den hiç ayrılmadan izlemeye devam edeceğiz. Tasarı geri çekilmez ve bu konuda ısrarlı olunursa, Cumhurbaşkanı ve Anayasa Mahkemesi nezdinde girişimlerde bulunacağız.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun alacağı her kararın gereğini yerine getireceğiz.

İşçi sınıfı ve örgütlü gücü, gündeme getirilmek istenen ve hak kayıplarına yol açacak hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyecektir.

Yaşasın onurlu mücadelemiz…

Yaşasın birliğimiz…

Yaşasın TÜRK-İŞ…