TÜRK-İŞ’TEN GEÇİCİ İŞÇİLER HAKKINDA YAZI

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, kamuoyunda geçici işçi olarak bilinen 5 ay 29 gün geçici iş pozisyonunda çalıştırılan işçiler hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’na yazı yazdı.

2

Yazıda şu ifadelere yer verildi;

“Çalışma hayatında çözüm bekleyen konulardan birisi de geçici işçilerin sorunlarıdır.

Bilindiği üzere, 2007 yılında çıkarılan 5620 sayılı Kanun’la, kamu kesiminde altı aydan fazla çalışan geçici işçiler daimi işçi kadrolarına alınmıştı. Ancak aynı kanunun geçici 1. Maddesiyle, 6 aydan daha az çalışan geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmeyeceği ve geçici iş pozisyonlarında çalıştırılmaya devam olunacağı düzenlemesi yapılmıştır.

Kanun sadece 2006 yılında altı ay çalışanları kapsadığından, başta şeker fabrikalarında, tarım işletmelerinde, demiryollarında, bazı üniversitelerimizde ve orman idaresinde yıllardır çalışanlar kadroya alınmamıştır. Bu şekilde yirmi-yirmi beş yıl çalışmak durumunda olan işçiler mevcuttur. Halen devam eden bu haksızlığın ve mağduriyetin giderilebilmesi maalesef şimdiye kadar mümkün olmamıştır.

Geçici işçiler ilgili kanun gereği yılda en fazla 179 gün (5 ay 29 gün) çalıştırılmaktadır. Bu işçilerin emeklilik için gereken prim gün sayısını doldurabilmeleri de, kısa süreli bir başka iş bulup çalışabilmesi de, elde ettikleri ücret geliriyle bütün yıl geçinebilmeleri de zor olmaktadır.

Aslında geçici işçilerin çoğu kamunun asli işlerinde çalıştırılmaktadır. Bu işçiler altı aydan daha az çalıştırılırken, aynı iş için, daha sonra taşeron işçisi istihdam edilmektedir. Geçici işçilerin, çalıştıkları kurumun ihtiyaç duyduğu süreler için çalıştırılmaları esas olmalıdır. Böylece işçilerin sürekliliği sağlanacak ve çoğu işyerinde alt işveren uygulamasıyla hizmet alımı ihalesine gidilmesine de ihtiyaç kalmayacak, daha yüksek bir maliyet ödenmesine de gerek duyulmayacaktır.

Alt işveren (taşeron) işçilerinin istihdam şartlarının düzenlenmesi için çalışmaların kısa bir sürede sona erdirilmesi düşünülürken, kamuda çalışan geçici işçilerin sorunu da kapsama alınmalı, işçiler arasında aynım yapılmamalıdır. Yıllardır başarılı olarak çalışan, bilgi, beceri ve deneyimleri ile işyerine faydalı geçici işçilerin mağduriyetleri artık sona erdirilmelidir. Kuramlarının ihtiyaç duyduğu süre kadar (çalışmalarına sekiz ay ihtiyaç duyuluyorsa sekiz ay, on bir ay ihtiyaç duyuluyorsa on bir ay, on iki ay ihtiyaç duyuluyorsa on iki ay) istihdam edilmeleri uygun olacaktır.” denildi.