Genel Başkanımız Ergün ATALAY; 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan E-muhtıra ve 15 Temmuz’da, videomuzda kanıtlanacağı üzere her daim duruşu milli ve yerli olmuştur.