İLAN-TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEMİRYOL-İŞ) ANKARA ŞUBESİ 11. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

İLAN

TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEMİRYOL-İŞ)

ANKARA ŞUBESİ 11.OLAĞAN

GENEL KURUL İLANI

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) Ankara Şubesinin 11.Olağan Genel Kurulu 4 Mayıs 2019 tarihinde Cumartesi günü saat 10.00’da, ATG ANKARA TREN GARI İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.THE ANKARA OTEL(Eti mah.Semt.Celal Bayar Bulv.No:78) adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır.Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaz ise ikinci toplantının

11 Mayıs 2019 tarihinde aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Yoklama ve Açılış.

2- Başkanın açış konuşması.

3- Başkanlık Divanı seçimi.

4- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

5- Konukların konuşması.

6- Çalışma raporunun okunması ve müzakeresi.

7- Müzakerelere ilişkin ilgililerin cevap vermesi.

8- Kurulların ibrası.(Yönetim ve Denetim)

9- Seçimler. (Asil ve Yedekler)

a- Şube Başkanı

b- Şube Sekreteri

c- Şube Mali Sekreteri

d- Şube Yönetim Kurulu

e- Şube Denetim Kurulu

f- Şube Disiplin Kurulu

g- Üst Kurul Delegeleri

10- Kapanış.