VERGİ DÜZENLEMESİNDE İYİLEŞTİRME İÇİN İMZA KAMPANYASI

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, konfederasyonumuzun vergi konusundaki taleplerini kitlesel düzeyde kamuoyunun gündemine taşımak için 81 ilde imza kampanyası başlatıldı.

Dün gerçekleşen TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun aldığı karar neticesinde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY, Türkiye Çimse-İş Sendikası’nın bugün düzenlediği çalışma hayatı ve temel sendikacılık eğitim semineri programında vergi düzenlemesinde iyileştirme talebini içeren imza kampanyasını başlattı.

Hatırlanacağı üzere 25 Ekim 2019 Cuma günü Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu olarak mevcut vergi düzenlemelerine ilişkin düşüncelerimizi ve yeni bir düzenlemede olması gerektiği görüş ve taleplerimizi, siyasi partilerin grup başkanvekilliklerine, ilgili bakanlara, komisyon başkan ve üyelerine ve milletvekillerine yazılı olarak iletildi.

Ancak, konfederasyonumuzun görüş ve önerileri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yeterince dikkate alınmamıştır.

Bu nedenle vergi konusundaki taleplerimizi kitlesel düzeyde kamuoyunun gündemine taşımak için 06 Kasım 2019 Çarşamba günü Saat 13:00’de bütün illerde ve örgütlü olduğumuz iş yerlerinde imza kampanyası düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.