Asgari Ücret Hesap Tablosu 2020

ASGARİ ÜCRET 2020

 

2020 ASGARİ ÜCRET TABLOSU
BRÜT ASGARİ ÜCRET 2.943,00
GÜN 30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 98,10
AYLIK BRÜT ÜCRET 2.943,00
SGK PRİMİ (% 14) 412,02
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU (% 1) 29,43
GELİR VERGİSİ MATRAHI (1) 2.501,55
GELİR VERGİSİ (% 15) 375,23
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) (*) 220,73
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI (2) 154,50
DAMGA VERGİSİ (% 0,759) 22,34
KESİNTİLER TOPLAMI (3) 618,29
NET ELE GEÇEN ASGARİ ÜCRET (AGİ’siz) 2.103,98
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) 220,73
NET ELE GEÇEN ASGARİ ÜCRET (AGİ’li) 2.324,71

(1) Gelir Vergi Matrahı = Brüt Asgari Ücret – (SGK Primi + İşsizlik Sigortası Fonu)

(2) Kalan Gelir Vergisi = Gelir Vergisi – Asgari Geçim İndirimi

(3) Kesintiler Toplamı = SGK Primi + İşsizlik Sigortası Fonu + Kalan Gelir Vergisi + Damga

Vergisi

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

(Asgari ücret ; 2020 yılı için aylık 2.943,00 TL – yıllık 35.316,00 TL olarak dikkate alınmıştır.)

 

ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU (1)

 

AGİ ORANI (%) (2)

MATRAH

(Yıllık Brüt Asgari Ücret X AGİ Oranı)

(3)

İNDİRİM TUTARI

[(3) X%15]

(4)

AYLIK TUTAR

[(4)/12]

(5)

AGİ DAHİL NET ASGARİ ÜCRET

TUTARLARI

BEKAR 50,00 17.658,00 2.648,70 220,73 2.324,71
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 60,00 21.189,60 3.178,44 264,87 2.368,85
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN+1 ÇOCUKLU 67,50 23.838,30 3.575,75 297,98 2.401,96
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN+2 ÇOCUKLU 75,00 26.487,00 3.973,05 331,09 2.435,07
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN+3 ÇOCUKLU* 85,00 30.018,60 4.502,79 375,23 2.479,21
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 50,00 17.658,00 2.648,70 220,73 2.324,71
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN+1 ÇOCUKLU 57,50 20.306,70 3.046,01 253,83 2.357,81
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN+2 ÇOCUKLU 65,00 22.955,40 3.443,31 286,94 2.390,92
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN+3 ÇOCUKLU 75,00 26.487,00 3.973,05 331,09 2.435,07
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN+4 ÇOCUKLU 80,00 28.252,80 4.237,92 353,16 2.457,14
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN+5 ÇOCUKLU* 85,00 30.018,60 4.502,79 375,23 2.479,21
* Asgari ücretin 2020 yılı Gelir Vergisi tutarı aylık 375,23 TL olduğundan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 yılında aylık 375,23 TL’yi

aşamayacaktır.