ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEKİ İŞÇİLER YETKİ İTİRAZIYLA MAĞDUR EDİLMİŞTİR

TÜRK-İŞ’e bağlı, Demiryol-iş ve Güvenlik-İş sendikaları yaptıkları ortak açıklama ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki işçilerin mağdur edilmemeleri gerektiklerini belirtti.

 

İki Sendikanın ortak açıklaması şu şekildedir:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerde çalışan işçilerin demokratik haklarını kullanarak sendikalarını seçtiklerini, yetkiye karşı yapılan itirazlar işçiyi mağdur etmekten başka bir sonuç getirmeyecektir.

Demiryol-İş, Güvenlik-İş ve Belediye-İş sendikalarının, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) meşru ve şeffaf bir şekilde yürüttükleri örgütlenme çalışmaları sonucunda kazandıkları yetkilere HAK-İŞ konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş, Öz Taşıma İş, Öz-Güven-Sen sendikaları itiraz etmiştir. Bu itirazların yalnız ABB işçilerinin değil, tüm işçilerin özgür ve bağımsız sendika tercih etme iradelerine yönelik haksız ve işçileri mağdur edecek bir müdahale girişimi olduğu açıktır.

Üyesi olduğumuz TÜRK-İŞ’in son dönemlerde, ısrarla ve itinayla ilmek ilmek örerek kurmaya çalıştığı işçi hak ve özgürlükleri ortak paydasındaki konfederal iş birliği girişimlerine karşın ilgili sendikalarından alınan bu yanıt, adeta büyük bir hayal kırıklığıdır. ABB’de yaşanan gelişmelerin, işçi hak ve özgürlükleri ortak paydasında buluşmak hususunda sıkıntıya yol açtığı da bilinmelidir.

ABB’de işçiler hem ekonomik hem de sosyal haklar bakımından kendilerine daha fazla kazanım sağlayacaklarını düşündükleri sendikalara yönelmişlerdir. İşçilerin hak ve çıkarları her türlü sendikal hesapların dışında tutulmalıdır. İşçilerin özgür iradeleriyle ortaya koydukları bu yönelime herkes saygı göstermelidir.

İşçilerin demokratik tercihleriyle belirledikleri sendikalarının yüzde 80-90 gibi büyük bir çoğunlukla elde ettiği yetkiye karşı, haksız ve sonuç alınamayacağı açık olarak ortadayken, itirazda bulunmak sadece toplu iş sözleşmesi süreçlerinin uzamasına neden olmaktadır. Bu itirazların, çalışma ve yaşama şartlarının iyileşmesini bekleyen işçileri aileleriyle birlikte mağdur etmekten başka bir sonucu olmayacaktır. Sendikal rekabet adı altında, işçilerin ekonomik ve sosyal kazanımlarını geciktirecek girişimleri ‘evrensel sendikacılık ilkeleri” çerçevesinde görmek ve değerlendirmek mümkün değildir.

Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ; işçi hak ve çıkarlarını, sendikal özgürlükleri kurulduğundan bu yana savuna gelmiş bir işçi konfederasyonudur. Bu anlayış Türk-İş’in yetmiş yıldır sadece işçilerin gücüne dayanarak sendikacılık yapmasının temelini oluşturmaktadır. Bu anlayış nedeniyle Türkiye’nin en köklü ve en güçlü işçi örgütüdür.

Son dönemde işçi konfederasyonları arasında oluşturulan ‘ortak hareket etme’ girişimlerini sekteye uğratabilecek haksız ve işçiye fayda sağlamayacak bu yetki itirazları hızlıca geri çekilmelidir. ABB işçilerinin sendika seçme özgürlüklerine karşı yapılan bu saygısızlığa son verilmelidir.”