Demiryol-İş Ramazan Mesajı

Yüce Allah’tan güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında; kalplerimizden sevgiyi;, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve
kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını niyaz ediyoruz.

DEMİRYOL-İŞ