Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisi

Grand Demiryol-İş Şakran Tesisi

Ankara Misafirhanesi

Haydarpaşa Misafirhanesi